ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Το ΕΤΕΠ-Κ Προσφέρει υποστήριξη σε νέους και δυνητικούς επιχειρηματίες

Η ανάπτυξη της καινοτομίας ξεκινά από ένα πρόβλημα στο οποίο αναζητούμε λύσεις.

Το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, εκτός από τις υποδομές και τις υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης των νέων επιχειρηματιών στην αξιολόγηση και κατοχύρωση της επιχειρηματικής ιδέας τους, τη δημιουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης τους και τη διεθνή δικτύωση της.

Πριν από τη δημιουργία της νέας επιχείρησης

• Υποστήριξη για την ανάπτυξη και προστασία της επιχειρηματικής ιδέας και του επιχειρηματικού μοντέλου
• Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
• Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Μετά τη δημιουργία της εταιρείας

• Ίδρυση της εταιρείας στην Θερμοκοιτίδα
• Συνεχής υποστήριξη για ανάπτυξη της επιχειρήσης
• Ερευνητική συνεργασία με ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα
• Ανάπτυξη νέου προϊόντος
• Αξιολόγηση, προστασία και εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας
• Στρατηγική επιχείρησης
• Επιχειρηματική Δικτύωση

Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας  

Με την εγκατάσταση σας στο ΕΤΕΠ-Κ θα επωφεληθείτε από την υπάρχουσα υποδομή και το δίκτυο των συνεργατών που θα σας βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες προς υποψηφίους ενοίκους:

•Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) μέσω του server που διαθέτει
•Φιλοξενία σελίδων Internet στον server μέχρι 10 MΒ (περισσότερος χώρος κατόπιν συνεννόησης)
•Εγκατάσταση δικτύου στους Η/Υ των επιχειρήσεων
•Συλλογή και διανομή αλληλογραφίας
•Χρήση εκτυπωτή και φωτοτυπικού μέχρι 200 σελίδες / μήνα
•Χρήση συσκευής φαξ
•Χρήση αιθουσών συναντήσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού κατόπιν συνεννόησης
•Καθαριότητα γραφείων και κοινόχρηστων χώρων
•Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα (χρήση γραφείου)
•Γραμματειακή υποστήριξη
•Πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλιοθήκες
•Χρήση του λογότυπου του ΕΤΕΠ-Κ και του IASP

Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που αποχώρησαν από το ΕΤΕΠ-Κ

Συνεργασία για συμμετοχή σε έργα ΕΤΑΚ

Συνεργασία με οργανισμούς χρηματοδότησης πχ. Τράπεζες, Δίκτυα Επιχειρηματικών Αγγέλων (Business Angels Networks), Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capitals)