ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Το ΕΤΕΠ-Κ συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα ΕΤΑΚ

Το ΕΤΕΠ-Κ συνεργάζεται με ερευνητικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και την Ευρώπη, με επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους με τις Περιφερειακές αρχές, την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχοντας σε έργα που σχετίζονται με την Καινοτομία, την Περιφερειακή Ανάπτυξη, τις νέες τεχνολογίες και την αξιολόγηση, κατοχύρωση και αξιοποίησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.