ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Σύμβουλος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Ο Γιώργος Παπαμιχαήλ είναι διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου (Science, Technology & Innovation studies), με βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων και στην Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας (Open University, Παν. Hertfordshire, Γλασκώβης και Sussex-SPRU, UK). Καθ’ όλη την διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών ήταν υπότροφος του ESRC, ενώ είναι μέλος του INNOGEN – ESRC Centre for Social and Economic Research on Innovation in Genomics μέχρι και σήμερα.

Είναι Σύμβουλος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στο Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) / Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) από το 2004. Κατά την διάρκεια αυτή, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων Ε&ΤΑ που σχετίζονται με την υποστήριξη νεοφυούς και ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας, σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης, αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεταφορά τεχνολογίας, προστασία και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας, διαχείριση θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων κ.α.

Έχει διατελέσει μέλος του Ελληνικού Δικτύου του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) για το ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (FP7) και υπεύθυνος για το κέντρο ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας για το πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» στην γεωγραφική περιοχή της Ν. Ελλάδος. Επίσης, είναι μέλος του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS και υπεύθυνος πληροφόρησης του κόμβου του Ελληνικού Δικτύου για το ΙΤΕ. Υπήρξε επίσης υπεύθυνος ενημέρωσης του ΙΤΕ για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie την περίοδο 2007-13 (FP7).

Έχει διατελέσει σύμβουλος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο EkinisiLAB της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας, υποστηρίζοντας την δημιουργία και αρχική ανάπτυξη νέων εταιρειών υψηλής έντασης γνώσης (start-ups και spin-offs), κάποιες εκ των οποίων εγκαταστάθηκαν μετέπειτα στη θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ όπου βρίσκονται μέχρι και σήμερα. Παράλληλα είχε αναλάβει την διαχείριση και τον κεντρικό συντονισμό της Δομής στήριξης του ΣΕΒ σε συνεργασία με το ΙΤΕ για την προώθηση της ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη. Επίσης, έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ειδικός επιστήμονας σε θέματα χάραξης πολιτικής για την ενίσχυση και προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Είναι ομιλητής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες, ενώ έχει συμμετάσχει ως κεντρικός εκπαιδευτής σε σεμινάρια νεοφυούς επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και είναι αξιολογητής επιστημονικών άρθρων (peer review).

Επίσης, είναι μέντορας στο Scottish Graduate School of Social Science, UK όπου παρέχει καθοδήγηση σε διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές (ESRC-funded) για τη μετακίνησή τους στην βιομηχανία.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
– Ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα (spin-offs, start-ups)
– Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών έρευνας και καινοτομίας
– Στρατηγικές καινοτομίας και περιφερειακή ανάπτυξη
– Μοντέλα καινοτομίας ΜΜΕ

Επικοινωνία: george@stepc.gr