ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Διευθυντής

Διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) και Διευθύνων Σύμβουλος, της «Εταιρείας Διαχείρισης της ΕΤΕΠ-Κ» Α.Ε. από το 2005.

Πτυχίο Χημείας (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και μεταπτυχιακές σπουδές σε Οινολογία & Βιοτεχνολογία και σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (Πανεπιστήμιο Βρυξελών).

Στην εταιρεία MINOTECH Biotechnology διετέλεσε Διευθυντής από το 1996 έως το 1999, Διευθυντής Μάρκετινγκ από το 1999 έως το 2000 και Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας από το 1999 μέχρι σήμερα.

Υπεύθυνος έργων: Δημιουργία Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΤΕΠ-Κ (1997-2001) και Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων (1997-2000).

Υπεύθυνος έργου RITTS Κρήτης (1997-2000), Σύμβουλος σε άλλα έργα RIS/RITTS στην Ελλάδα.

Σύμβουλος σε έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης Επιστημονικών Τεχνολογικών Πάρκων & Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Συμμετοχή με δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας και Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας στο έργο “Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών Κρήτης” (CRINNO, 2003-2005) και στο έργο “Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης” (2007-2008).

Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών έργων σχετικών με Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Καινοτομία, Μεταφορά Τεχνολογίας και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS Network.

Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ (Πρόγραμμα PEOPLE).

Τετραετής εμπειρία στη βιομηχανία οίνου και ζύθου.

Lead auditor, ISO 9000.

Περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρία σε Μεταφορά & Αξιοποίηση Τεχνολογίας, Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Ανάπτυξη & Καινοτομία.