Δημοσιεύτηκε 12 Μαρτίου, 2019

Ενόψει της έναρξης του προγράμματος «Business Innovation Greece», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 19 Μαρτίου θα λάβει χώρα, στο Όσλο της Νορβηγίας, μία σημαντική εκδήλωση με θέμα «Μatchmaking event on Green Industry Innovation, Digitalisation and ICT», με διοργανωτή το Νορβηγικό φορέα Επιχειρηματικής Καινοτομίας «Innovation Norway», που αποτελεί φορέα-εταίρο του ΕΤΕΑΝ. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ως εξαιρετική ευκαιρία για τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις να βρεθούν στο Όσλο και να γνωρισθούν με αντίστοιχες επιχειρήσεις από τη Νορβηγία και άλλες 5 χώρες, με τις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν αμοιβαίως επωφελείς συνεργασίες. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν ενημέρωση για την εκδήλωση και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εδώ: https://green-industry-innovation.b2match.io/home

 
 
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ως εξαιρετική ευκαιρία για τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις να βρεθούν στο Όσλο και να γνωρισθούν με αντίστοιχες επιχειρήσεις από τη Νορβηγία και άλλες 5 χώρες, με τις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν αμοιβαίως επωφελείς συνεργασίες.
 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν ενημέρωση για την εκδήλωση και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εδώ: