Δημοσιεύτηκε 13 Μαρτίου, 2019
Acceleration πρόγραμμα του EIT Digital που θα τρέξει το Found.ation προσεχώς – https://www.eitdigital.eu/venture-program
Acceleration πρόγραμμα του EIT Digital που θα τρέξει το Found.ation προσεχώς.
Απευθύνεται σε ομάδες που χτίζουν προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας και δεν έχουν ιδρύσει ακόμα εταιρεία.
Απευθύνεται σε ομάδες που χτίζουν προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας και δεν έχουν ιδρύσει ακόμα εταιρεία.
Πέραν της συμβουλευτικής υποστήριξης και της πρόσβασης σε δίκτυο, δίνεται χρηματική υποστήριξη στους συμμετέχοντες ύψους 15.000 ευρώ, με στόχο την έναρξη εταιρείας με την ολοκλήρωση του προγράμματος.