Δημοσιεύτηκε 18 Νοεμβρίου, 2011

Το Πρόγραμμα “Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες” που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2009, συνεχίζεται επιτυχώς μέχρι σήμερα.
Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τους νέους επιχειρηματίες που ξεκίνησαν πρόσφατα ή σχεδιάζουν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση, να περάσουν κάποιο χρόνο δίπλα σε ένα έμπειρο επιχειρηματία σε μια άλλη χώρα της ΕΕ και να αποκτήσoυν πολύτιμες εμπειρίες, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας της επιχείρησής τους. Οι έμπειροι επιχειρηματίες που θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους θα ωφεληθούν από τις ιδέες του νέου επιχειρηματία από μια άλλη χώρα αλλά και τη μεταξύ τους συνεργασία.
Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) συμμετέχει στο πρόγραμμα ως ενδιάμεσος φορέας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Το ΕΤΕΠ-Κ συμμετέχει σαν εταίρος στο έργο “Cyprus EYEs are open” (CYEYES), μαζί με το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Κύπρου, το Κυπριακό Βιομηχανικό & Εμπορικό Επιμελητήριο, την Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών Κύπρου και την εταιρεία Scholten Consultancy από την Ολλανδία.


Περισσότερες πληροφορίες στο website του έργου: http://www.cyeyes.eu