Δημοσιεύτηκε 14 Μαρτίου, 2019

Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε στο Μητρώο Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ύστερα από σχετική αξιολόγηση. Η πλατφόρμα www.startupincubator.gov.gr είναι μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των δομών στήριξης επιχειρηματικότητας με έμφαση στη νεοφυή, όπου απογράφονται και αξιολογούνται Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες και Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων, accelerators (επιταχυντές) και συνεργατικοί χώροι (co-working spaces). Η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το ΕΤΕΠ-Κ φιλοξενεί σήμερα 29 επιχειρήσεις και φορείς και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και δικτύωσης στις νεοφυείς επιχειρήσεις.

 
 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, με απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε στο Μητρώο Δομών Στήριξης
Επιχειρηματικότητας ύστερα από σχετική αξιολόγηση.
Η πλατφόρμα www.startupincubator.gov.gr είναι μια ολοκληρωμένη
ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των δομών στήριξης
επιχειρηματικότητας με έμφαση στη νεοφυή, όπου απογράφονται και
αξιολογούνται Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες και
Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων, accelerators (επιταχυντές) και
συνεργατικοί χώροι (co-working spaces).
Η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το ΕΤΕΠ-Κ φιλοξενεί σήμερα 29 επιχειρήσεις και φορείς και προσφέρει
εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και δικτύωσης
στις νεοφυείς επιχειρήσεις.