Δημοσιεύτηκε 05 Μαρτίου, 2016

Το ΕΤΕΠ Κρήτης σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας την Πέμπτη 03/03/2016, ώρα 16:00 έως 18:00 με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων του ΕΤΕΠ Κρήτης σε τρέχοντα ζητήματα και εξελίξεις σε περιφερειακό & εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Ε.Ε., στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
 

Δείτε εδώ την agenda της εκδήλωσης.

Δείτε παρακάτω τις σχετικές παρουσιάσεις:

παρουσίαση 1


παρουσίαση 2


παρουσίαση 3

παρουσίαση 4

παρουσίαση 5