Δημοσιεύτηκε 04 Απριλίου, 2019
Στο πλαίσιο του έργου Gο Brand παραγματοποιήθηκε το σεμιναρίο με θέμα “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ” στη Χίο, την Τετάρτη 3 Απριλίου και την Πέμπτη 4 Απριλίου.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας με το Επιμελητήριο Χίου, περιελάμβανε την πρώτη μέρα (3/4) :
 
Εισαγωγή στην καινοτομία
 
-Καινοτομία: Ορισμός, τύποι καινοτομίας
 – Βασικές έννοιες
 – Διαφορές ανακάλυψης και καινοτομίας
-Η καινοτομία ως κύρια επιχειρηματική διαδικασία
o Ποιος είναι ο ρόλος της καινοτομίας στην επιχειρηματική διαδικασία, την ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων και την επιχειρηματική ανάπτυξη
o Ποιος είναι ο ρόλος της καινοτομίας στην επιχειρηματική διαδικασία, την ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων και την επιχειρηματική ανάπτυξη
 – Ποιος είναι ο ρόλος της καινοτομίας στην επιχειρηματική διαδικασία,την ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων και την επιχειρηματική ανάπτυξη
-Καινοτόμα επιχείρηση – Κουλτούρα καινοτομίας
Δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας, πως ενισχύεται και πως βοηθά στην επιχειρηματική ανάπτυξη
 – Δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας, πως ενισχύεται και πως βοηθά στην επιχειρηματική ανάπτυξη
-Παραδείγματα
 Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας
-Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας

o Εργαλεία και μέθοδοι προστασίας, διαχείρισης και αξιολόγησης διανοητικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κλπ
 – Εργαλεία και μέθοδοι προστασίας, διαχείρισης και αξιολόγησης διανοητικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κλπ
-Παραδείγματα
 

Διαχείριση Συνεργασιών (Clusters)
 
-Στρατηγική Καινοτομίας μιας επιχείρησης

-Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Clusters), Δίκτυα
 – Δικτύωση
 – Συνεργατικοί σχηματισμοί, δημιουργία, βασικές αρχές
-Ανάπτυξη και Διαχείριση clusters
-Ανοικτή Καινοτομία
-Σύγχρονες προκλήσεις
-Παραδείγματα
 
Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από την πρώτη μέρα
 
  
 
  
 
  
 
 
Κατά τη δεύτερη μέρα (4/4) η ατζέντα του σεμιναρίου περιελάμβανε :

 
Διαχείριση Καινοτομίας
Διαχείριση Καινοτομίας
 
-Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις
 – Εργαλεία ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομίας με έμφαση στις ΜΜΕ
-Παραγωγή και απόκτηση νέας γνώσης
 – Διαδικασίες παραγωγής και απόκτησης νέας γνώσης, συνεργασίες
-Αξιολόγηση νέων ιδεών, διαχείριση καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις: Εργαλεία και δεξιότητες
 – Μεθοδολογία αξιολόγησης νέων ιδεών
-Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας
 – Εργαλεία και μέθοδοι προστασίας, διαχείρισης και αξιολόγησης διανοητικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κλπ
 
-Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, διάχυση καινοτομίας
-Δημιουργικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 Ο Καμβάς του Επιχειρηματικού μοντέλου
-Καμβάς του Επιχειρηματικού μοντέλου
 – Εισαγωγή
 – Εφαρμογή του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου
-Παραδείγματα
-Πρακτική άσκηση χρήσης του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου
 
Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από την δεύτερη μέρα
 
 
 
 
 
 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.gobrand.gr