Δημοσιεύτηκε 05 Απριλίου, 2012

 

Για να δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

         Ανάπτυξη πλατφόρμας για την κοινωνική δικτύωση μεταξύ των επιχειρηματιών και των στελεχών που συμμετέχουν στο έργο “MESUP (Mentoring Start Ups)”

πατήστε εδώ.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης: Απρ. 05, 2012

Καταληκτική Ημερομηνία: Απρ. 27, 2012