ΕΤΕΠ-Κ: Ο ιδανικός χώρος εγκατάστασης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και πρωτοπόρων επιχειρηματιών

Μια κοινότητα που υποστηρίζει την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες

Με την εγκατάσταση σας στο ΕΤΕΠ-Κ, γίνεστε μέλος ενός δικτύου επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων και συμμετέχετε σε ένα περιβάλλον που προωθεί την επιχειρηματική καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσα από συνεργασίες με φορείς από την Ελλάδα και τον κόσμο.