Δημοσιεύτηκε 26 Αυγούστου, 2011

H Γενική Διεύθυνση Επιχείρησης και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα «Διακρατικά Προγράμματα Συνεργασίας στις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές».

O διαγωνισμός προκηρύσσεται στα πλαίσια προώθησης του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ευρώπη και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/enterprise/index_el.htm

 

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή